آخرین جزئیات از جریمه های بی حجابی در لایحه جدید + فیلم
آخرین جزئیات از جریمه های بی حجابی در لایحه جدید + فیلم

<center><a href="http://www.jagegoblogs.my.id"><font color="red"size="2"><b>jagegoblogs.id</b></font></a><center/>

[ad_1]

در لایحۀ حجاب چه جریمه‌هایی برای بی‌حجابی و افراد سازمان‌یافته در نظر گرفته شده است؟

[ad_2]

Source link