آخوندی شهردار تهران می‌شود
آخوندی شهردار تهران می‌شود

[ad_1] عضو هیئت رئیسه مجلس گزینه احتمالی دولت برای وزارت راه و شهرسازی را معرفی کرد. [ad_2] Source link

[ad_1]


عضو هیئت رئیسه مجلس گزینه احتمالی دولت برای وزارت راه و شهرسازی را معرفی کرد.

[ad_2]

Source link