آصفری: اظهارات جهانگیری انتخاباتی است
آصفری: اظهارات جهانگیری انتخاباتی است

[ad_1] نماینده سابق مجلس گفت: صحبت معاون اول رییس جمهور درباره نداشتن اختیار، به نوعی فرار به جلو محسوب می‌شود و اهداف انتخاباتی دارد. [ad_2] Source link

[ad_1]


نماینده سابق مجلس گفت: صحبت معاون اول رییس جمهور درباره نداشتن اختیار، به نوعی فرار به جلو محسوب می‌شود و اهداف انتخاباتی دارد.

[ad_2]

Source link