آل هاشم: تأمین امنیت عمومی، مأموریت اصلی پلیس است
آل هاشم: تأمین امنیت عمومی، مأموریت اصلی پلیس است

[ad_1] نماینده، ولی فقیه در آذربایجان شرقی مأموریت نیروی انتظامی را تولید و تأمین امنیت عمومی چند وجهی دانست. [ad_2] Source link

[ad_1]


نماینده، ولی فقیه در آذربایجان شرقی مأموریت نیروی انتظامی را تولید و تأمین امنیت عمومی چند وجهی دانست.

[ad_2]

Source link