آیا طرح مسکن مهر در دولت روحانی پایان خواهد یافت؟
آیا طرح مسکن مهر در دولت روحانی پایان خواهد یافت؟

[ad_1] عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایط کنونی اعتبار قابل توجهی وجود ندارد که بتوان آن را برای مسکن مهر اختصاص داد، بنابر این امیدی نیست که این طرح در ماه‌های آتی به سرانجام برسد. [ad_2] Source link

[ad_1]


عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایط کنونی اعتبار قابل توجهی وجود ندارد که بتوان آن را برای مسکن مهر اختصاص داد، بنابر این امیدی نیست که این طرح در ماه‌های آتی به سرانجام برسد.

[ad_2]

Source link