آیت الله ری شهری: اعتدال همان مسیر تبعیت از ولایت است
آیت الله ری شهری: اعتدال همان مسیر تبعیت از ولایت است

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: تند روی و کند روی به معنای انحراف از مسیر رهبری است و اعتدالی که اسلام مطرح می‌کند همان مسیر تبعیت از رهبری در جامعه است. Source link
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: تند روی و کند روی به معنای انحراف از مسیر رهبری است و اعتدالی که اسلام مطرح می‌کند همان مسیر تبعیت از رهبری در جامعه است.Source link