آیت الله مکارم شیرازی رسانه‌های غربی جنایتکار خواند
آیت الله مکارم شیرازی رسانه‌های غربی جنایتکار خواند

[ad_1] آیت الله مکارم شیرازی با جنایتکار خطاب کردن رسانه‌های غربی گفت: رسانه‌های غربی سعی دارند واقعه بزرگ اربعین مخفی نگه داشته شود و بیان نشود. [ad_2] Source link

[ad_1]


آیت الله مکارم شیرازی با جنایتکار خطاب کردن رسانه‌های غربی گفت: رسانه‌های غربی سعی دارند واقعه بزرگ اربعین مخفی نگه داشته شود و بیان نشود.

[ad_2]

Source link