ابراهیمی: معاون اول اگر اختیاری ندارد استعفا دهد
ابراهیمی: معاون اول اگر اختیاری ندارد استعفا دهد

دبیرکل حزب میهن اسلامی با بیان اینکه آقای جهانگیری نباید با فرافکنی از مسئولیت شانه خالی کند، گفت: معاون اولی که نتواند با رئیس جمهور هماهنگ باشد و برنامه‌های دولت را اجرایی کند بهتر است استعفا کند. Source link
دبیرکل حزب میهن اسلامی با بیان اینکه آقای جهانگیری نباید با فرافکنی از مسئولیت شانه خالی کند، گفت: معاون اولی که نتواند با رئیس جمهور هماهنگ باشد و برنامه‌های دولت را اجرایی کند بهتر است استعفا کند.Source link