ابراهیمی: معاون اول اگر اختیاری ندارد استعفا دهد
ابراهیمی: معاون اول اگر اختیاری ندارد استعفا دهد

[ad_1] دبیرکل حزب میهن اسلامی با بیان اینکه آقای جهانگیری نباید با فرافکنی از مسئولیت شانه خالی کند، گفت: معاون اولی که نتواند با رئیس جمهور هماهنگ باشد و برنامه‌های دولت را اجرایی کند بهتر است استعفا کند. [ad_2] Source link

[ad_1]


دبیرکل حزب میهن اسلامی با بیان اینکه آقای جهانگیری نباید با فرافکنی از مسئولیت شانه خالی کند، گفت: معاون اولی که نتواند با رئیس جمهور هماهنگ باشد و برنامه‌های دولت را اجرایی کند بهتر است استعفا کند.

[ad_2]

Source link