ابلاغ ساز و کار جدید محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بانک‌ها
ابلاغ ساز و کار جدید محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بانک‌ها

به گزارش اخباربانک، بانک مرکزی ساز و کار جدید نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را ابلاغ کرد. بر این اساس، دوره نگهداری سپرده قانونی ۱۴ روز، اختیار بانک مرکزی در کاهش دوره نگهداری سپرده قانونی برای بانک‌های غیر منضبط تا یک روز، محاسبه بر اساس میانگین دوره نگهداری […]

به گزارش اخباربانک، بانک مرکزی ساز و کار جدید نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را ابلاغ کرد.

بر این اساس، دوره نگهداری سپرده قانونی ۱۴ روز، اختیار بانک مرکزی در کاهش دوره نگهداری سپرده قانونی برای بانک‌های غیر منضبط تا یک روز، محاسبه بر اساس میانگین دوره نگهداری سپرده قانونی (با لحاظ روزهای تعطیل)، انتقال ابتدای دوره نگهداری به وسط هفته(سه شنبه)، امکان استفاده از ۳۰ درصد سپرده قانونی در حساب جاری بانک بصورت روزانه و تسویه آن در پایان همان روز، مبنای محاسبه عملکرد سپرده قانونی بانک مانده پایان روز آنها است.

از این پس محاسبه سپرده قانونی به طریقه فوق انجام خواهد پذیرفت.