ابلاغ مصوبه جدید هیئت وزیران درباره توزیع آرد +سند
ابلاغ مصوبه جدید هیئت وزیران درباره توزیع آرد +سند

[ad_1] کارخانجات آرد مکلفند، آرد مورد نیاز صنوف و صنایع را از طریق سامانه متمرکز عرضه و گندم خریداری شده را تسویه کنند. پیشتر شرکت بازرگانی دولتی از راه‌اندازی سیستمی خبر داد که با راه‌اندازی آن فساد و رانت در بخش توزیع آرد یارانه‌ای از بین می‌رود. [ad_2] Source link

[ad_1]

کارخانجات آرد مکلفند، آرد مورد نیاز صنوف و صنایع را از طریق سامانه متمرکز عرضه و گندم خریداری شده را تسویه کنند.

پیشتر شرکت بازرگانی دولتی از راه‌اندازی سیستمی خبر داد که با راه‌اندازی آن فساد و رانت در بخش توزیع آرد یارانه‌ای از بین می‌رود.

[ad_2]

Source link