ابلاغ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی درباره طرح جامع شهر ماکو/فرصت ۲ ماهه برای اصلاحات مدنظر شورا
ابلاغ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی درباره طرح جامع شهر ماکو/فرصت ۲ ماهه برای اصلاحات مدنظر شورا

[ad_1] مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درباره طرح جامع شهر ماکو در نامه‌ای به امضای دبیر شورای‌عالی شهرسازی ومعماری ایران به استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی ابلاغ شد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، متن مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری به امضای محمدسعید ایزدی دبیر شورای‌عالی […]

[ad_1]

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درباره طرح جامع شهر ماکو در نامه‌ای به امضای دبیر شورای‌عالی شهرسازی ومعماری ایران به استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، متن مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری به امضای محمدسعید ایزدی دبیر شورای‌عالی شهرسازی وشورای‌عالی شهرسازی ومعماری ایران در جلسه مورخ ۹۷.۷.۱۶ طرح جامع شهر ماکو را عطف به مصوبه مورخ ۱۳۹۶.۷.۶ شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان‌غربی و با توجه به صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷.۳.۳۰ کمیته فنی شماه ۱ مورد بررسی قرار داد و طرح را با رعایت شروط زیر تصویب نمود:

کاربری اراضی شهر (محدوده شهر) :

۱. الحاق روستای باغچه جوق مطابق ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تا طی فرآیند کامل الحاق و تایید استانداری آذربایجان غربی، به صورت مراعا در اسناد طرح جامع درج گردد.

۲. با توجه به پرونده ثبت میراث جهانی منظر فرهنگی شهر ماکو، الزامات و ملاحظات احتمالی و همچنین آخرین محدوده مصوب بافت تاریخی و عرصه حرایم میراثی بر اساس اعلام سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در اسناد طرح جامع لحاظ شود.

۳. اراضی زراعی طبیعی و درختکاری شده الحاقی به محدوده شهر در چهار موضع (به شرح نقشه پیوست) از محدوده خارج و با حفظ وضع موجود در حریم شهر تثبیت شود.

۴. به منظور ساماندهی ورودی شرقی شهر، صرفا کاربری های بزرگ مقیاس خدمات شهری (بدون کاربری مسکونی) بر اراضی الحاقی در این موضوع، منظور گردد.

۵. عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق تدقیق تعاریف و تعیین سرانه ها مصوب ۱۳۸۹.۳.۱۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری اصلاح گردد.

پهنه بندی حریم شهر (حریم شهر) :

۶. ضمن تاکید بر حریم مصوب قبلی مقرر شد؛ خط حریم شهر در حداکثر انطباق بر عوارض طبیعی و مصنوع، اصلاح شود و پس از تایید اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی به دبیرخانه شورای عالی ارسال گردد.

ضوابط و مقررات:

۷. سال افق طرح جامع با حفظ سقف جمعیتی به سال ۱۴۱۰ افزایش یابد.

۸. با تاکید بر کاهش ظرفیت جمعیت‌پذیری شهر در قالب ضوابط ساخت و ساز کاربری مسکونی مقرر گردید:

۸-۱. ضمن تعدیل تراکم ساختمانی در همه محلات سقف تراکمی برای همه پهنه‌ها مشخص و بر همین اساس سقف تراکمی قطعات بیش از ۱۰۰۰ متر مربع نیز تعیین تکلیف شود.

۸-۲. سطح اشغال در قطعات کمتر از ۱۰۰ متر به ۸۰ درصد اصلاح گردید.

۸-۳. با توجه به اهمیت محور مرکزی به لحاظ پدافند غیرعامل تراکم ساختمانی در طرفین آن به حداکثر ۳۰۰ درصد در حداکثر ۵ طبقه کاهش یابد.

۹. الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل با ذکر مصداق مطابق مصوبه مورخ ۱۳۹۶.۲.۱۱ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارایه شود.

خواهشمند است دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح جامع بر اساس اصلاحات مذکور تهیه و در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران حداکثر ظرف مدت ۲ ماه جهت ابلاغ به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال گردد.

[ad_2]

Source link