ابوترابی: وزیر اقتصاد اصلاح نظام بانکی را در دستور کار قرار دهد
ابوترابی: وزیر اقتصاد اصلاح نظام بانکی را در دستور کار قرار دهد

[ad_1] یک عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشورگفت‌: وزیر اقتصاد اگر بتواند نظام بانکی را اصلاح کند، بزرگترین خدمت را به مردم کرده است. [ad_2] Source link

[ad_1]


یک عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشورگفت‌: وزیر اقتصاد اگر بتواند نظام بانکی را اصلاح کند، بزرگترین خدمت را به مردم کرده است.

[ad_2]

Source link