احتمال افزایش نرخ تسعیر ارز بانک ها برای پایان سال جاری
احتمال افزایش نرخ تسعیر ارز بانک ها برای پایان سال جاری

به گزارش خبرنگار اخباربانک، انتظار می رود نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی از نرخی که در میانه سال جاری و برای تسعیر صورت های مالی شهریور ماه ۱۳۹۹ (هر دلار ۱۱ هزار تومان اعلام شد) برای پایان سال نرخ بالاتری اعلام کند. به عبارتی نرخ فعلی ارز در بازار آزاد می تواند به این پیش […]

به گزارش خبرنگار اخباربانک، انتظار می رود نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی از نرخی که در میانه سال جاری و برای تسعیر صورت های مالی شهریور ماه ۱۳۹۹ (هر دلار ۱۱ هزار تومان اعلام شد) برای پایان سال نرخ بالاتری اعلام کند.

به عبارتی نرخ فعلی ارز در بازار آزاد می تواند به این پیش بینی قوت بیشتری ببخشد که رقم تسعیر پایان سال 99 بیشتر از رقم شهریور ماه باشد.