اخلالگران بازار ارز؛ سرانگشت‌های FATF در ایران
اخلالگران بازار ارز؛ سرانگشت‌های FATF در ایران

[ad_1] مقامات کشور از جمله مقامات دولتی صراحتا اعلام کرده‌اند که شبکه اخلالگران بازار ارز پیاده‌نظام آمریکا، رژیم سعودی و امارات در ایران هستند. به عبارت دیگر حامیان و اربابان شبکه اخلالگر ارزی دقیقا همان کشور‌هایی هستند که FATF را پخت و پز کرده و براساس منافع خود تنظیم کرده‌اند؛ بنابراین با چه منطق و […]

[ad_1]


مقامات کشور از جمله مقامات دولتی صراحتا اعلام کرده‌اند که شبکه اخلالگران بازار ارز پیاده‌نظام آمریکا، رژیم سعودی و امارات در ایران هستند. به عبارت دیگر حامیان و اربابان شبکه اخلالگر ارزی دقیقا همان کشور‌هایی هستند که FATF را پخت و پز کرده و براساس منافع خود تنظیم کرده‌اند؛ بنابراین با چه منطق و استدلالی باید به یک سازمان بین دولتی مافیایی بپیوندیم که ساز و کار آن در اختیار اربابان شبکه اخلالگر ارزی است؟!

[ad_2]

Source link