اربعین و راه قدس
اربعین و راه قدس

[ad_1] اربعین خودش حماسه‌ای شده است در تداوم حماسه عاشورا و دارد به نقطه عطفی برای نشان دادن عظمت قیام حسین بن علی علیه السلام بدل می‌شود. [ad_2] Source link

[ad_1]


اربعین خودش حماسه‌ای شده است در تداوم حماسه عاشورا و دارد به نقطه عطفی برای نشان دادن عظمت قیام حسین بن علی علیه السلام بدل می‌شود.

[ad_2]

Source link