ارتش سنگرنشین حفاظت از مرز‌های دین و ولایت است
ارتش سنگرنشین حفاظت از مرز‌های دین و ولایت است

[ad_1] امام جمعه موقت تهران گفت: شما جوانان ارتشی سنگرنشینان حفاظت از مرز‌های شرف، عقیده، دین و ولایت هستید. [ad_2] Source link

[ad_1]


امام جمعه موقت تهران گفت: شما جوانان ارتشی سنگرنشینان حفاظت از مرز‌های شرف، عقیده، دین و ولایت هستید.

[ad_2]

Source link