اردکانیان:‌ شرایط آبی سال گذشته در سال جاری تکرار می‌شود
اردکانیان:‌ شرایط آبی سال گذشته در سال جاری تکرار می‌شود

[ad_1] وزیر نیرو گفت: پیش بینی‌ها و برنامه ریزی‌های وزارت نیرو بر این است که شرایط آبی مشابه سال آبی گذشته خواهد بود که در این شرایط باید به اصلاح مصرف و تشویق گروه‌های پرمصرف به صرفه جویی گرایش پیدا کرد. [ad_2] Source link

[ad_1]


وزیر نیرو گفت: پیش بینی‌ها و برنامه ریزی‌های وزارت نیرو بر این است که شرایط آبی مشابه سال آبی گذشته خواهد بود که در این شرایط باید به اصلاح مصرف و تشویق گروه‌های پرمصرف به صرفه جویی گرایش پیدا کرد.

[ad_2]

Source link