از مو قرمز‌ها فاصله بگیرید از مو قرمز‌ها فاصله بگیرید
از مو قرمز‌ها فاصله بگیرید از مو قرمز‌ها فاصله بگیرید

تحقیقات جدید نشان داد که افراد مو قرمز از برتری‌های ژنتیک برخوردارند. اینکه آن‌ها سرکش‌تر و «آتشین‌تر» هستند دیگر افسانه نیست و یک واقعیت محض است. Source link
تحقیقات جدید نشان داد که افراد مو قرمز از برتری‌های ژنتیک برخوردارند. اینکه آن‌ها سرکش‌تر و «آتشین‌تر» هستند دیگر افسانه نیست و یک واقعیت محض است.Source link