استفاده از رمز دوم یک بار مصرف برای تراکنش های اینترنتی اجباری است
استفاده از رمز دوم یک بار مصرف برای تراکنش های اینترنتی اجباری است

منبع خبر: ایلنا دسته بندی خبر: اقتصادی Source link

منبع خبر: ایلنا
دسته بندی خبر: اقتصادیSource link