استفاده از صندلی کودک در خودرو‌ها اجباری می‌شود؟
استفاده از صندلی کودک در خودرو‌ها اجباری می‌شود؟

[ad_1] دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور گفت: طرح «الزام استفاده از صندلی کودک در خودرو» که به صورت لایحه به دولت فرستاده شده، در حال بررسی در مجلس است. [ad_2] Source link

[ad_1]


دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور گفت: طرح «الزام استفاده از صندلی کودک در خودرو» که به صورت لایحه به دولت فرستاده شده، در حال بررسی در مجلس است.

[ad_2]

Source link