استقبال ایران از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در برزیل
استقبال ایران از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در برزیل

[ad_1] سخنگوی وزارت امور خارجه برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری فدراتیو برزیل و انتخاب مردم این کشور را به دولت و ملت این کشور تبریک گفت. [ad_2] Source link

[ad_1]


سخنگوی وزارت امور خارجه برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری فدراتیو برزیل و انتخاب مردم این کشور را به دولت و ملت این کشور تبریک گفت.

[ad_2]

Source link