استقبال قاسمی از موضع اتحادیه آفریقا
استقبال قاسمی از موضع اتحادیه آفریقا

[ad_1] بهرام قاسمی همچنین اعلام کرد: بدون شک اتخاذ موضع مستقل از سوی اتحادیه آفریقا در قبال تحولات سوریه، نشان دهندۀ درک صحیح و جامع این اتحادیه از تحولات بین المللی است. این بیانیه نشان می‌دهد که به کار بردن سلاح‌های شیمیایی تا چه اندازه از سوی کنشگران آگاه جامعه بین المللی، مذموم است و […]

[ad_1]

بهرام قاسمی همچنین اعلام کرد: بدون شک اتخاذ موضع مستقل از سوی اتحادیه آفریقا در قبال تحولات سوریه، نشان دهندۀ درک صحیح و جامع این اتحادیه از تحولات بین المللی است. این بیانیه نشان می‌دهد که به کار بردن سلاح‌های شیمیایی تا چه اندازه از سوی کنشگران آگاه جامعه بین المللی، مذموم است و از سویی دیگر، از نظر این کنشگران، برون رفت از بحران سوریه، تنها از طریق گفتگوی سیاسی امکان پذیر است.

خبگزاری ایسنا: سخنگوی وزارت امور خارجه از بیانیه اتحادیه آفریقا در مورد تحولات سوریه که در آن ضمن محکومیت کاربرد سلاح‌های شیمیایی، بر لزوم بررسی دقیق شواهد از سوی مراجع مستقل و لزوم یافتن راه حل سیاسی برای برون رفت سوریه از بحران تاکید شده، استقبال کرد.

بهرام قاسمی همچنین اعلام کرد: بدون شک اتخاذ موضع مستقل از سوی اتحادیه آفریقا در قبال تحولات سوریه، نشان دهندۀ درک صحیح و جامع این اتحادیه از تحولات بین المللی است. این بیانیه نشان می‌دهد که به کار بردن سلاح‌های شیمیایی تا چه اندازه از سوی کنشگران آگاه جامعه بین المللی، مذموم است و از سویی دیگر، از نظر این کنشگران، برون رفت از بحران سوریه، تنها از طریق گفتگوی سیاسی امکان پذیر است.

[ad_2]

Source link