استقرار خودرو‌های واکنش سریع ارتش در سه مرز کشور
استقرار خودرو‌های واکنش سریع ارتش در سه مرز کشور

[ad_1] معاون هماهنگ‌کننده نیروی دریایی ارتش گفت: خودرو‌های واکنش سریع برای حوادث غیرمترقبه با کلیه امکانات در بحث بهداشت و درمان، در سه مرز کشور مستقر شده‌اند. [ad_2] Source link

[ad_1]


معاون هماهنگ‌کننده نیروی دریایی ارتش گفت: خودرو‌های واکنش سریع برای حوادث غیرمترقبه با کلیه امکانات در بحث بهداشت و درمان، در سه مرز کشور مستقر شده‌اند.

[ad_2]

Source link