اعضای سازمان ملل از احکام لاهه تبعیت کنند
اعضای سازمان ملل از احکام لاهه تبعیت کنند

[ad_1] معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: اعضای سازمان ملل باید از احکام صادر شده از سوی دادگاه دیوان بین‌المللی تبعیت کنند. [ad_2] Source link

[ad_1]


معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: اعضای سازمان ملل باید از احکام صادر شده از سوی دادگاه دیوان بین‌المللی تبعیت کنند.

[ad_2]

Source link