افزایش ۴ برابری پرداخت خسارت حوادث در کشور
افزایش ۴ برابری پرداخت خسارت حوادث در کشور

[ad_1] معاون رئیس جمهور در مازندران با اعلام اینکه در ۶ ماهه سال گذشته ۲۴۰ میلیارد تومان بابت خسارت پرداخت کردیم، گفت: میزان پرداخت اعتبارات به خسارت‌های غیر مترقبه چهار برابرشده است. [ad_2] Source link

[ad_1]


معاون رئیس جمهور در مازندران با اعلام اینکه در ۶ ماهه سال گذشته ۲۴۰ میلیارد تومان بابت خسارت پرداخت کردیم، گفت: میزان پرداخت اعتبارات به خسارت‌های غیر مترقبه چهار برابرشده است.

[ad_2]

Source link