افزوده شدن کاربری مسافری فرودگاه پیام به تایید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رسید
افزوده شدن کاربری مسافری فرودگاه پیام به تایید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رسید

[ad_1] در جلسه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور که با حضور ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، موضوع افزوده شدن کاربری مسافری به فعالیت‌های فرودگاه پیام مورد تایید این شورا قرار گرفت. به گزارش اخبار آزاد مناطق، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه پیام با اعلام این خبر گفت: موضوع افزوده شدن […]

[ad_1]

در جلسه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور که با حضور ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، موضوع افزوده شدن کاربری مسافری به فعالیت‌های فرودگاه پیام مورد تایید این شورا قرار گرفت.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه پیام با اعلام این خبر گفت: موضوع افزوده شدن کاربری مسافری به فعالیت‌های فرودگاه پیام در جلسات متعدد کارشناسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته بود و توسط دبیرخانه شورایعالی مناطق ویژه و آزاد اقتصادی در جلسه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مطرح گردید و با نظر مساعد نماینده وزارت راه و شهرسازی در جلسه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مورد تصویب قرار گرفت.

سعید زرندی افزود: با این اتفاق مهم، کاربری مسافری فرودگاه در کنار سایر کاربری‌های قبلی ازجمله باربری و آموزشی تثبیت شد و توسعه پروازهای مسافری در فرودگاه پیام سرعت بیشتری خواهد گرفت و انشاالله تعداد پروازهای بیشتری به مسیرهای مختلف در این فرودگاه برنامه‌ریزی خواهد شد.

گفتنی است؛ شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حضور ۱۲وزیر و چند تن از معاونین رئیس‌جمهور تشکیل می‌گردد و مصوبات آن حکم مصوبات هیات دولت را دارد.

نوشته افزوده شدن کاربری مسافری فرودگاه پیام به تایید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رسید اولین بار در رسانه مناطق آزاد. پدیدار شد.

[ad_2]

Source link