افسار دلار را دولت پاره کرد از کیهان شکایت کردند!
افسار دلار را دولت پاره کرد از کیهان شکایت کردند!

[ad_1] هیئت نظارت بر مطبوعات به دلیل گزارش «دلار با برجام ۱۸ هزار تومان شد با FATF چند؟!» که در شماره یکشنبه گذشته کیهان منتشر شد به این روزنامه تذکر داده و پرونده کیهان به دادگاه ارسال شده است، این همه در حالی است که کیهان تنها گزارشی از وضعیت موجود و خطرات پیش رو […]

[ad_1]


هیئت نظارت بر مطبوعات به دلیل گزارش «دلار با برجام ۱۸ هزار تومان شد با FATF چند؟!» که در شماره یکشنبه گذشته کیهان منتشر شد به این روزنامه تذکر داده و پرونده کیهان به دادگاه ارسال شده است، این همه در حالی است که کیهان تنها گزارشی از وضعیت موجود و خطرات پیش رو ارائه کرده بود و از سوی دیگر دولت چنین غیرتی را نسبت به ارزش‌های دینی و ملی که از سوی روزنامه‌های زنجیره‌ای حامی خود زیر سوال می‌رود نشان نمی‌دهد!

[ad_2]

Source link