اقرار دیرهنگام شرق به ناکارآمدی برجام
اقرار دیرهنگام شرق به ناکارآمدی برجام

[ad_1] روزنامه جوان: روزنامه شرق در جملاتی از سرمقاله خود به قلم سردبیر اعتراف جالب‌توجهی در مورد برجام دارد. در این یادداشت صریحاً به ناکارآمدی برجام اذعان شده است: «شرایطِ دولت روحانی شرایط شکننده‌ای است که بر وضعیت احزاب و نیرو‌های سیاسی تاخورده است. ناگفته پیداست عناصری بَدخیم که در پرتو آن‌ها برخی نهاد‌ها می‌توانند […]

[ad_1]

روزنامه جوان: روزنامه شرق در جملاتی از سرمقاله خود به قلم سردبیر اعتراف جالب‌توجهی در مورد برجام دارد. در این یادداشت صریحاً به ناکارآمدی برجام اذعان شده است: «شرایطِ دولت روحانی شرایط شکننده‌ای است که بر وضعیت احزاب و نیرو‌های سیاسی تاخورده است. ناگفته پیداست عناصری بَدخیم که در پرتو آن‌ها برخی نهاد‌ها می‌توانند قدرت بگیرند، در دولت روحانی وجود دارد. بعد از ناکارآمدی ناخواسته برجام، تصویر دولت روحانی در اذهان مردم، تصویر دولت ناکام است.»

سردبیر شرق این ناکارآمدی را «ناخواسته» می‌نامد که بیشتر شبیه طنز است؛ چه آنکه مگر می‌شد ناکارآمدی از سر میل و خواسته خود دولت باشد؟! همه جدال آن بود که این توافقنامه به‌طور کامل بر عهد و امضای طرف امریکایی استوار است و در عین حال با کسانی است که اعتباری برای عهد و پیمان قائل نیستند. همان زمان که این موارد به دولت تذکر داده می‌شد، همین روزنامه شرق تیتر با فونت درشت می‌زد که «امضای کری تضمین است» با روتیتر «اطمینان تهران از اجرای برجام». رنگ لوگو را با رنگ لباس مذاکره‌کنندگان غربی ست می‌کرد و با ذوق‌زدگی از خط هوایی مستقیم تهران – واشنگتن تیتر می‌زد.

این بزک امریکا خواسته بود یا ناخواسته؟! اطمینان تهران و ضمانت دانستن امضای کری خواسته بود یا ناخواسته؟! حالا مانده‌اند که با ناکارآمدی برجام و ناکامی دولت و نارضایتی مردم چه کنند و برای آنکه بیش از این اعتبار خود را با تحلیل غلط خدشه‌دار نکنند، به ناکارآمدی برجام معترف می‌شوند، اما هدر دادن این همه ظرفیت نظام با اذعان صرف به ناکارآمدی برجام هم‌ردیف نیست و حداقل نیاز به اعتراف به اشتباه قبلی و عذرخواهی دارد.

[ad_2]

Source link