امسال بیش از همیشه به وفاق و همدلی نیاز داریم
امسال بیش از همیشه به وفاق و همدلی نیاز داریم

[ad_1] رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: امسال با توجه به چالش‌های پیش رو بیش از هر سالی به وفاق و همدلی نیاز داریم و در حال حاضر باید وحدت و انسجام داخلی خود را در عرصه بین المللی به نمایش بگذاریم. روابط عمومی سازمان انرژی اتمی: علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره […]

[ad_1]

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: امسال با توجه به چالش‌های پیش رو بیش از هر سالی به وفاق و همدلی نیاز داریم و در حال حاضر باید وحدت و انسجام داخلی خود را در عرصه بین المللی به نمایش بگذاریم.

روابط عمومی سازمان انرژی اتمی: علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به برگزاری نخستین نشست مشترک سه قوه به میزبانی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: امسال بیش از هر سالی به وفاق، همدلی و همزبانی با توجه به چالش‌های پیش رو نیاز داریم.

صالحی با اشاره به اهمیت برگزاری این نشست‌ها و نمودی که در عرصه بین المللی دارد، افزود: در حال حاضر باید وفاق، وحدت و انسجام داخلی خود را در عرصه بین المللی به نمایش بگذاریم.

وی ادامه داد: اگر طرف مقابل بداند جمهوری اسلامی ایران از وحدت و انسجام لازم در داخل برخوردار است، در حساب‌های خود به نحو دیگری محاسبه گری می‌کند، اما اگر تشتت و آشفتگی داخلی داشته باشیم به طور قطع از موضع قدرت با ما روبرو می‌شود.

رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان در پایان خاطرنشان کرد: پیام این نوع نشست‌های مشترک در سطوح کلان در کشور، پیام وحدت و انسجام و وفاق ملی را نمایش می‌دهد.

[ad_2]

Source link