امضاء تفاهم نامه سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان منطقه آزاد انزلی
امضاء تفاهم نامه سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان منطقه آزاد انزلی

[ad_1] عکس : ابراهیم مختاری نوشته امضاء تفاهم نامه سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان منطقه آزاد انزلی اولین بار در رسانه مناطق آزاد. پدیدار شد. [ad_2] Source link