امضای «کری» نم کشیده بود یا حوادث تیرماه
امضای «کری» نم کشیده بود یا حوادث تیرماه

[ad_1] بهتر است دولت دوازدهم به جای ادعا‌های غیر واقعی به دنبال پیدا کردن راهکار‌هایی برای برداشتن تخم مرغ‌های خود از سبد برجام و رفع مشکلاتی باشد که خود با ایجاد برجام موجب افزایش آن در اقتصاد در اقتصاد کشور شد. [ad_2] Source link

[ad_1]


بهتر است دولت دوازدهم به جای ادعا‌های غیر واقعی به دنبال پیدا کردن راهکار‌هایی برای برداشتن تخم مرغ‌های خود از سبد برجام و رفع مشکلاتی باشد که خود با ایجاد برجام موجب افزایش آن در اقتصاد در اقتصاد کشور شد.

[ad_2]

Source link