امیر خانزادی: پیام جهانی اربعین امتداد نهضت عاشورا است
امیر خانزادی: پیام جهانی اربعین امتداد نهضت عاشورا است

[ad_1] فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: پیام جهانی اربعین امتداد نهضت عاشورا و مقابله با هرگونه ستم و ظلم است. [ad_2] Source link

[ad_1]


فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: پیام جهانی اربعین امتداد نهضت عاشورا و مقابله با هرگونه ستم و ظلم است.

[ad_2]

Source link