انتقاد پورمختار از مسکوت ماندن یک طرح تفحص از مجلس
انتقاد پورمختار از مسکوت ماندن یک طرح تفحص از مجلس

[ad_1] نماینده مردم کبودرآهنگ از مسکوت ماندن بررسی یک طرح تحقیق و تفحص در مجلس از سوی هیئت رئیسه انتقاد کرد. [ad_2] Source link

[ad_1]


نماینده مردم کبودرآهنگ از مسکوت ماندن بررسی یک طرح تحقیق و تفحص در مجلس از سوی هیئت رئیسه انتقاد کرد.

[ad_2]

Source link