اهدا جایزه صنوبر طلایی به جعفر پناهی +فیلم
اهدا جایزه صنوبر طلایی به جعفر پناهی +فیلم

[ad_1] جایزه افتخاری صنوبر طلایی سلیمانیه به جعفر پناهی اهدا شد که همسرشان، طاهره سعیدی این جایزه را به نمایندگی از ایشان دریافت کردند. [ad_2] Source link

[ad_1]

جایزه افتخاری صنوبر طلایی سلیمانیه به جعفر پناهی اهدا شد که همسرشان، طاهره سعیدی این جایزه را به نمایندگی از ایشان دریافت کردند.

[ad_2]

Source link