اولین سکوی پرتاب فضایی در اروپا را کدام کشور می‌سازد؟
اولین سکوی پرتاب فضایی در اروپا را کدام کشور می‌سازد؟

[ad_1] هدف دولت انگلیس، میزبانی از اولین پایگاه پرتاب فضایی در اروپا است و با تدابیری که اندیشیده شده، روز به روز به تحقق این هدف نزدیکتر خواهد شد. اولین سکوی پرتاب فضایی در اروپا را کدام کشور می‌سازد؟ [ad_2] Source link

[ad_1]

هدف دولت انگلیس، میزبانی از اولین پایگاه پرتاب فضایی در اروپا است و با تدابیری که اندیشیده شده، روز به روز به تحقق این هدف نزدیکتر خواهد شد.

اولین سکوی پرتاب فضایی در اروپا را کدام کشور می‌سازد؟

[ad_2]

Source link