اگر جهانگیری کاره‌ای نیست، چرا در دولت مانده است؟
اگر جهانگیری کاره‌ای نیست، چرا در دولت مانده است؟

[ad_1] عضو مجمع نمایندگان ادوار گفت: آقای جهانگیری اگر واقعاً در دولت هیچ‌کاره است پس چرا در دولت مانده است؟ وی باید استعفا کند تا تکلیف اصلاح طلبان نیز با روحانی روشن شود. [ad_2] Source link

[ad_1]


عضو مجمع نمایندگان ادوار گفت: آقای جهانگیری اگر واقعاً در دولت هیچ‌کاره است پس چرا در دولت مانده است؟ وی باید استعفا کند تا تکلیف اصلاح طلبان نیز با روحانی روشن شود.

[ad_2]

Source link