ایجاد چشم انداز مثبت در سهم بانک سینا
ایجاد چشم انداز مثبت در سهم بانک سینا

به گزارش اخباربانک، این بانک در عملکرد ۹ ماهه با جهش خوب ۵۸ درصدی سود قبل از کسر مالیات همراه شده بود؛ اما رشد ۵۰۰ درصدی شناسایی مالیات در ۹ ماهه سبب شده تا سود پس از کسر مالیات رشد ۴ درصدی داشته باشد. اما تراز های عالی عملیاتی ماهانه این بانک همچنان سهامداران را […]

به گزارش اخباربانک، این بانک در عملکرد ۹ ماهه با جهش خوب ۵۸ درصدی سود قبل از کسر مالیات همراه شده بود؛ اما رشد ۵۰۰ درصدی شناسایی مالیات در ۹ ماهه سبب شده تا سود پس از کسر مالیات رشد ۴ درصدی داشته باشد.

اما تراز های عالی عملیاتی ماهانه این بانک همچنان سهامداران را به رشد سود بانک امیدوار ساخته است. تراز دی ماه نیز حدود۶۸ میلیارد تومان مثبت بوده تا جمع تراز مثبت ۱۰ ماهه بانک به بیش از ۳۴۳ میلیارد تومان بالغ شود.

تراز عملیاتی ۱۰ ماهه امسال بیش از ۶۶ درصد به نسبت دوره مشابه سال قبل رشد داشته است.

از طرفی بانک به صورت رسمی خبر از برنامه تجدید ارزیابی دارایی های خود را داده است.در نهایت پتانسیل رشد سود عملیاتی و تحول در این زمینه در کنار برنامه افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی به دو آیتم مهم برای اقبال بازار به این سهم تبدیل شده است.

همین دو عامل سبب شده تا طی یک ماهه اخیر بازدهی این سهم بانکی به حدود ۲۵ درصد و قیمت سهم به قیمت های ۴۰۰ تومان رسیده تا مرزهای جدید قیمتی را به ثبت برساند.

مهمترین پتانسیل های پیش روی بانک سینا:
* افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی
* جهش سود عملیاتی از بابت تراز های عملیاتی مثبت
* رشد سود شرکت های زیر مجموعه به خصوص کوثر بهمن از شرکت های اصلی پرتفوی بانک
فروش دارایی

هر یک از عوامل بالا باز هم می تواند در بازه میان مدت سبب ادامه بازدهی در بانک سینا شود.