بازتاب های نامه نگاری آیت الله به آیت الله
بازتاب های نامه نگاری آیت الله به آیت الله

[ad_1] انتشار نامه سرگشاده آیت الله یزدی خطاب به آیت الله شبیری زنجانی در اعتراض به دیدار این مرجع دینی با رییس دولت اصلاحات، موجی از انتقادات را در فضای مجازی و رسانه ها برانگیخت. [ad_2] Source link

[ad_1]


انتشار نامه سرگشاده آیت الله یزدی خطاب به آیت الله شبیری زنجانی در اعتراض به دیدار این مرجع دینی با رییس دولت اصلاحات، موجی از انتقادات را در فضای مجازی و رسانه ها برانگیخت.

[ad_2]

Source link