باقری: برخی نهاد‌ها و دانشگاه‌ها با اجرای FATF دچار تحریم می‌شوند
باقری: برخی نهاد‌ها و دانشگاه‌ها با اجرای FATF دچار تحریم می‌شوند

[ad_1] باقری عضو پیشین تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای گفت: با اجرای FATF دچار خود تحریمی می‌شویم و نهاد‌هایی مانند سپاه و برخی دانشگاه‌ها دچار تحریم می‌شوند. [ad_2] Source link

[ad_1]


باقری عضو پیشین تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای گفت: با اجرای FATF دچار خود تحریمی می‌شویم و نهاد‌هایی مانند سپاه و برخی دانشگاه‌ها دچار تحریم می‌شوند.

[ad_2]

Source link