باقری: برخی نهاد‌ها و دانشگاه‌ها با اجرای FATF دچار تحریم می‌شوند
باقری: برخی نهاد‌ها و دانشگاه‌ها با اجرای FATF دچار تحریم می‌شوند

باقری عضو پیشین تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای گفت: با اجرای FATF دچار خود تحریمی می‌شویم و نهاد‌هایی مانند سپاه و برخی دانشگاه‌ها دچار تحریم می‌شوند. Source link
باقری عضو پیشین تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای گفت: با اجرای FATF دچار خود تحریمی می‌شویم و نهاد‌هایی مانند سپاه و برخی دانشگاه‌ها دچار تحریم می‌شوند.Source link