باید از اشتغالزایی بانک گردشگری تشکر کرد
باید از اشتغالزایی بانک گردشگری تشکر کرد

اینکه با تعامل سازمانهای مختلف می توان نتایج در خور گرفت موضوعی است که می تواند همیشه به عنوان یک الگو استفاده شود. – به گزارش ایلنا، افتتاح کارخانه احیاء مستقیم شماره یک فولاد بافت کرمان موج جدیدی در بخش اشتغال و صنعت ایجاد کرد. به گفته مهدی جهانگیری رییس گروه مالی گردشگری این گروه […]اینکه با تعامل سازمانهای مختلف می توان نتایج در خور گرفت موضوعی است که می تواند همیشه به عنوان یک الگو استفاده شود. – به گزارش ایلنا، افتتاح کارخانه احیاء مستقیم شماره یک فولاد بافت کرمان موج جدیدی در بخش اشتغال و صنعت ایجاد کرد. به گفته مهدی جهانگیری رییس گروه مالی گردشگری این گروه
منبع خبر: ایلنا
دسته بندی خبر: اقتصادیSource link