بخشنامه نحوه جبران افزایش قیمت ارز در طرح‌های عمرانی
بخشنامه نحوه جبران افزایش قیمت ارز در طرح‌های عمرانی

[ad_1] دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل تدوین و از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد. [ad_2] Source link

[ad_1]


دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل تدوین و از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

[ad_2]

Source link