برآورد درآمد ۷۰۰ میلیارد تومانی بانک آینده از محل فعالیت ارزی
برآورد درآمد ۷۰۰ میلیارد تومانی بانک آینده از محل فعالیت ارزی

به گزارش اخباربانک، در نامه‌ای که اخیرا محمّد فطانت، مدیرعامل بانک آینده برای فرابورس ایران ارسال کرده، آمده است این بانک در مرحله دریافت مجوز صرافی برای فعالیت‌های ارزی است. همچنین براساس این نامه، در صورت تداوم شرایط فعلی نرخ ارز، بانک آینده امسال از محل فعالیت‌های ارزی ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد.

به گزارش اخباربانک، در نامه‌ای که اخیرا محمّد فطانت، مدیرعامل بانک آینده برای فرابورس ایران ارسال کرده، آمده است این بانک در مرحله دریافت مجوز صرافی برای فعالیت‌های ارزی است. همچنین براساس این نامه، در صورت تداوم شرایط فعلی نرخ ارز، بانک آینده امسال از محل فعالیت‌های ارزی ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد.