بررسی دایره شمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان
بررسی دایره شمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان

[ad_1] نشست بررسی دایره شمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان سه‌شنبه هفته جاری برگزار می‌شود. [ad_2] Source link

[ad_1]


نشست بررسی دایره شمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان سه‌شنبه هفته جاری برگزار می‌شود.

[ad_2]

Source link