بررسی گزارشات بانکی در جلسه کمیسیون کشاورزی
بررسی گزارشات بانکی در جلسه کمیسیون کشاورزی

[ad_1] علی ابراهیمی ضمن تشریح جلسه امروز این کمیسیون، بیان کرد: در جلسه امروز موضوعات مرتبط با گزارشات بانکی در خصوص امهال وام‌های بانکی مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان در این خصوص بحث کردند. خبرگزاری ایسنا: یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی از بررسی گزارشات بانکی در خصوص امهال وام‌ها خبر داد. […]

[ad_1]

علی ابراهیمی ضمن تشریح جلسه امروز این کمیسیون، بیان کرد: در جلسه امروز موضوعات مرتبط با گزارشات بانکی در خصوص امهال وام‌های بانکی مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان در این خصوص بحث کردند.

خبرگزاری ایسنا: یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی از بررسی گزارشات بانکی در خصوص امهال وام‌ها خبر داد.

علی ابراهیمی ضمن تشریح جلسه امروز این کمیسیون، بیان کرد: در جلسه امروز موضوعات مرتبط با گزارشات بانکی در خصوص امهال وام‌های بانکی مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان در این خصوص بحث کردند.

نماینده مردم شازند در مجلس بیان کرد: در پایان نیز در رابطه با تغییر و تحول در خصوص نهاده‌های کشاورزی بحث شد که البته این بحث مختصر بود.

[ad_2]

Source link