بهشتی پور: مانیفست نواصولگرایی نیازمند چکش‌کاری است
بهشتی پور: مانیفست نواصولگرایی نیازمند چکش‌کاری است

[ad_1] یک کارشناس سیاسی با اشاره به ضرورت پاسخ گویی به ابهامات مانیفست نواصولگرایی، گفت: معتقدم مانیفست نواصولگرایی نیازمند چکش کاری و بازنگری جدی است. [ad_2] Source link

[ad_1]


یک کارشناس سیاسی با اشاره به ضرورت پاسخ گویی به ابهامات مانیفست نواصولگرایی، گفت: معتقدم مانیفست نواصولگرایی نیازمند چکش کاری و بازنگری جدی است.

[ad_2]

Source link