بیش از ۱۲ هزار اسلحه غیرمجاز در اختیار مردم قرار دارد
بیش از ۱۲ هزار اسلحه غیرمجاز در اختیار مردم قرار دارد

[ad_1] نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:در بعضی استان‌های کشور بیش از ۱۲هزار اسلحه غیرمجاز در اختیار مردم قرار دارد، اما متاسفانه قوه قضائیه عملکردو ساز و کارمناسبی جهت کنترل ومدیریت آن‌ها انجام نداده است. [ad_2] Source link

[ad_1]


نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:در بعضی استان‌های کشور بیش از ۱۲هزار اسلحه غیرمجاز در اختیار مردم قرار دارد، اما متاسفانه قوه قضائیه عملکردو ساز و کارمناسبی جهت کنترل ومدیریت آن‌ها انجام نداده است.

[ad_2]

Source link