تحقیق و تفحص از دو باشگاه سرخابی به کجا رسید؟
تحقیق و تفحص از دو باشگاه سرخابی به کجا رسید؟

[ad_1] علی اصغر یوسف نژاد گفت: رفتن شریعتمداری به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اشتباه است و نمی‌تواند برای تکیه بر صندلی این وزارت رأی اعتماد بگیرد [ad_2] Source link

[ad_1]


علی اصغر یوسف نژاد گفت: رفتن شریعتمداری به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اشتباه است و نمی‌تواند برای تکیه بر صندلی این وزارت رأی اعتماد بگیرد

[ad_2]

Source link