تحقیق و تفحص واگذاری کشت و صنعت مغان
تحقیق و تفحص واگذاری کشت و صنعت مغان

[ad_1] نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس گفت: طرح تحقیق و تفحص واگذاری کشت و صنعت مغان در کمیسیون اقتصادی مجلس امروز مورد بررسی قرار گرفت. [ad_2] Source link

[ad_1]


نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس گفت: طرح تحقیق و تفحص واگذاری کشت و صنعت مغان در کمیسیون اقتصادی مجلس امروز مورد بررسی قرار گرفت.

[ad_2]

Source link