تراز دو ماهه اول سال 99 بانک پاسارگاد به بیش از 493 میلیارد تومان رسید
تراز دو ماهه اول سال 99 بانک پاسارگاد به بیش از 493 میلیارد تومان رسید

به گزارش اخباربانک، تراز دو ماهه اول سال 99 در این بانک به بیش از493 میلیارد تومان رسیده که رقم بالایی برای این بانک می باشد. تراز دو ماهه سال 99 به نسبت دوره مشابه سال قبل رشد قابل توجه 53 درصدی داشته است؛ که نشان می دهد باید در انتظار گزارش عملکرد عالی از […]

به گزارش اخباربانک، تراز دو ماهه اول سال 99 در این بانک به بیش از493 میلیارد تومان رسیده که رقم بالایی برای این بانک می باشد.

تراز دو ماهه سال 99 به نسبت دوره مشابه سال قبل رشد قابل توجه 53 درصدی داشته است؛ که نشان می دهد باید در انتظار گزارش عملکرد عالی از صورت های مالی 3 ماهه در این بانک بود.

وپاسار طی یک ماهه گذشته بازدهی 37 درصد داشته، البته سهم سقف قیمتی 1100 تومانی را هم تاچ کرده و سپس با اصلاح مناسبی به حمایت قوی رسیده و در همین قیمت ها خریدش می تواند باز با بازدهی خوب و کم ریسکی همراه باشد.