ترقی: تعریف FATF از تروریسم با قانون اساسی متفاوت است
ترقی: تعریف FATF از تروریسم با قانون اساسی متفاوت است

[ad_1] عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه تعریف کشورهایی، چون آمریکا و عربستان سعودی از تروریسم همان تعریفی است که در FATF به آن اشاره شده، گفت: تعریفی که در FATF از تروریسم شده با تعریفی که در قانون اساسی ما آمده کاملاً متفاوت است. [ad_2] Source link

[ad_1]


عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه تعریف کشورهایی، چون آمریکا و عربستان سعودی از تروریسم همان تعریفی است که در FATF به آن اشاره شده، گفت: تعریفی که در FATF از تروریسم شده با تعریفی که در قانون اساسی ما آمده کاملاً متفاوت است.

[ad_2]

Source link